duyuru...

KÜTAHYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'ndan
 
Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 19. Olağan Genel  Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem dahilinde  03 Haziran 2023   Cumartesi günü saat 1300 de  Yeni   Spor  Salonunda  Ziraat Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi No 3 Kütahya   (  SSK Kurum Müdürlüğü yanı  )   yapılacaktır.
İlk toplantıda  yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı   10  Haziran 2023  Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yeterli çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Tüm delegelerimize duyurulur.

                                                  Kütahya ASKF Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1: Açılış ve Yoklama
2: Divan Teşekkülü
3: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4: Başkanın açılış konuşması
5: Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması
6: Okunan raporların müzakeresi
7: Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
8: Taslak Bütçe
9: Tüzük değişikliği
10: Dilek ve Temenniler
11: Yönetim , Denetim , Disiplin , Onur Kurulu Üyeleri ve Üst Kurul Delegelerinin seçimi
12: Kapanış


 Not :Tüzüğümüzün  MADDE : (8) GENEL KURULUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
A-GENEL KURULUN OLUŞUM ŞEKLİ
k- Kulüpler, Genel Kurullara katılabilmeleri için üyelik aidatlarını ödemek ve delegelerini yasal süre içerisinde Federasyona bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde Genel Kurula katılamazlar. ( 02  Haziran  2023 saat 17 :00 ye kadar üyelik aidatlarını yatırmaları gereklidir. )  19.05.2023

Toplam Okuma: 292