Yönetim Kurulu

YÖNETiM KURULU

Murat CENGİZ
 Başkan

Ramazan ARSLANDAŞ

Genel Sekreter

Ali OKÇU

Başkan Vekil

Tuncer KIRDAR

Başkan Yardımcısı

 

Murat ARIK

Başkan Yardımcısı

Kerim ŞENTÜRK

Başkan Yardımcısı

Celalettin ALTAY

Başkan Yardımcısı

Nuri ERCURA

Mali Sekreter

İsmail Hakkı TATAR

Maili Sekreter Yardımcısı

Süleyman AYAZ

Halkla İlişkiler  Sekreteri

Hasan OKÇU

Basın Sözcüsü

Celalettin ALTAY

Sosyal İşler Sekreteri

Muhittin ERTÜRK

Genel Skreter Yardımcısı

Ahmet AYHAN

Teşkilatlanma Sekreteri

Ali Osman ÖĞÜTÇÜ

Eğitim Sekreteri


DENETLEME KURULU

Cahit ÖZEL

Denetleme Kurulu Başkanı

Hüseyin DAŞKIN

Denetleme Kurulu Üyesi

 

Cemalettin DEMİR

Denetleme Kurulu Üyesi


 

 


DİSİPLİN KURULU

Cahit ÖZEL

Disiplin Kurulu Başkanı

Hasan Ali ÇERTİK

Disiplin Kurulu Üyesi

Cemalettin DEMİR

Disiplin Kurulu Üyesi


ONUR KURULU

Mustafa ŞAHİN

Onur Kurulu

Halit BOZBAY

Onur Kurulu

Kazım ARIOĞUL

Onur Kurulu

Recep ARIK

Onur Kurulu

Süleyman UYLU

Onur Kurulu

Hasan DOĞAN

Onur Kurulu

Rıza VANCİN

Onur Kurulu

Necati KAYMAK

Onur Kurulu

Haşim EMRE

Onur Kurulu

Rıza VANCİN

Onur Kurulu

Haşim EMRE

Onur Kurulu