Kulüp Genel Kurul İşlemleri

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ
  7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2 Spor Kulübü Tüzüğü
3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet).docx
7 Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.) 
DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
  7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 a- Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi TIKLAYINIZ
  b-  Spor Kulübü Tüzük Örneği (Dernek Statüsünden Geçen)  TIKLAYINIZ
c-   Spor Kulübü Organlarında Görev Alanlar İçin Taahhütname TIKLAYINIZ
d) Üyeler Adli Sicil Kayıtları (e-devlet)
e) Üyeler Spor Ceza Bilgi Formu ( Son 5 yıllık, E-devlet)
f) Adres Beyanı: Kulübün on rakamlı UAVT adres için ....kodu TIKLAYINIZ http://https//adres.nvi.gov.tr/Home
g) YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
h) Dijital Ortamda Kulüp Amblemi (Jpg formatında)
I) Yazışma ve tebligat almaya yetkili kişiler   TIKLAYINIZ
2. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
  3.Hazirun Listesi
  4.Genel Kurul Duyurusu
  5.Genel Kurul Divan Tutanağı
  6.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
  7.Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu TIKLAYINIZ
  8.Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
 
9.Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)