Yönetim Kurulu

YÖNETiM KURULU

Murat CENGİZ
 Başkan

Ramazan ARSLANDAŞ

Genel Sekreter

Ali OKÇU

Başkan Vekil

Süleyman AYAZ 

Başkan Yardımcısı

 

Murat DURAN

Başkan Yardımcısı

Celalettin ALTAY

Başkan Yardımcısı

S. ÖMER ÖNER

Başkan Yardımcısı

Nuri ERCURA

Mali Sekreter

Ali Can UZ

Teşkilatlanma Sekreteri


 

Muhammet ALPARSLAN

Basın ÖZCÜSÜ

NAZIM BAŞKURT

Halkla İlişkiler Sekreteri


 

Sinan KARAKAYA

Genel Sekreter Yardımcısı

Bahadır KAPTAN 

Sosyal işler  Sekreteri Yardımcısı

Ayhan YAMAN

Eğitim Sekreteri


 

Ahmet İŞLEK 

Mali Sekreter Yardımcısı


DENETLEME KURULU

Ercan ŞİRİN

Denetleme Kurulu Başkanı

Hüseyin DAŞKIN

Denetleme Kurulu Üyesi

 

İsmail Hakkı TATAR

Denetleme Kurulu Üyesi


 

,
                                       Şevket ERGÜN                                             Mestan KOCA 
                                Denetim Kurulu Üyesi                                Denetim Kurulu Üyesi


                                                                                        DİSİPLİN KURULU

Cahit ÖZEL

Disiplin Kurulu Başkanı

Hasan Ali ÇERTİK

Disiplin Kurulu Üyesi

Cemalettin DEMİR

Disiplin Kurulu ÜyesiONUR KURULU

Mustafa ŞAHİN

Onur Kurulu

Halit BOZBAY

Onur Kurulu

Kazım ARIOĞUL

Onur Kurulu

Recep ARIK

Onur Kurulu

Süleyman UYLU

Onur Kurulu

Hasan DOĞAN

Onur Kurulu

Rıza VANCİN

Onur Kurulu

Necati KAYMAK

Onur Kurulu

Haşim EMRE

Onur Kurulu

Rıza VANCİN

Onur Kurulu

Haşim EMRE

Onur Kurulu