2022 yılı Beyannamesi hakkında önemli duyuru

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihinde ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun Denetim ve beyanname usulü başlıklı 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında;

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri yılsonu itibarıyla gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını vekâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren (3) üç ay içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür." hükmü gereğince;

Söz konusu hükme istinaden spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların süresi içerisinde beyanname vermeleri gerekmektedir.

Bu hususta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminde gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup spor kulübü başkanı veya kulüp başkanı tarafından e-Devlet üzerinden "danışman" yetkisi verilen kişi kendisine ait e-Devlet kullanıcı bilgileri ile Spor Bilgi Sistemi üzerinden beyanname girişi yaparak kulüp beyannamesini dolduracaklardır.

Ekte sunulan yazı ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden beyanname işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda kılavuz yer almakta olup kulüplerimize duyururulur

Beyannamelerin verilme süresi 31.03 2023 Cuma günü sona erecektir 

2022_beyanname

 

Toplam Okuma: 569