KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE ÖNEMLİ DUYURU

SPOR KULÜPLERİMİZE SON UYARI - SPOR KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE SON TARİH 26 EKİM 2023

26 EKİM 2023 TARİHİNE KADAR GENEL KURULLARINDA 7405 SAYILI KANUNA UYGUN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYAN KULÜPLERİN, TESCİLLERİ İPTAL EDİLECEK VE TÜM SPOR FAALİYETLERİ DURDURULACAKTIR.

22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlenmiş ve bu kapsamda spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak spor kulübü olarak yeniden yapılandırılmıştır.7405 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Kanuna uyum sürecinin tamamlanması bakımından spor kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketlere Kanunun geçici 1 inci maddesi ile Kanunun yürürlüğe girdiği 26/4/2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilmiş ve bu süre içerisinde en geç 26/4/2023 tarihine kadar uygunluğunu sağlayamayanlar bakımından 6 (altı) ay ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu süre, 26/10/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

7405 sayılı Kanuna   uyum   sürecine   ilişkin   yükümlülüklerin   yerine   getirilmemesi durumunda spor kulüpleri yönüyle tescil iptali ile anonim şirketler yönüyle spor faaliyetlerine katılamama şeklindeki yaptırımlar uygulanacaktır.


Kulüplerimizin dikkatine, 7405 sayılı kanun uyarınca tüzük değişikliklerini yaptığı Genel Kurul sonuç evraklarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 26 Ekim 2023 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Spor Kulüplerimize önemle duyurulur.

Toplam Okuma: 486